PRAKTISCH

In Midden-Limburg zijn er verschillende regelingen die sporters ondersteunen:

Jeugdfonds Sport Limburg
Alle kinderen moeten kunnen sporten. Het Jeugdfonds Sport geeft sportkansen aan kinderen en jongeren tot 18/21 jaar uit gezinnen waar onvoldoende geld is om lid te worden van een sportvereniging. Voor die kinderen betaalt het Jeugdfonds Sport de contributie en in bepaalde gevallen de sportattributen. Kijk voor meer informatie op: https://jeugdfondssportencultuur.nl/fondsen/limburg-sport/.

Vervoersregeling Gehandicapte Sporters
Sporters met een beperking en hun verenigingen kunnen geconfronteerd worden met aanzienlijke vervoerskosten. Om de financiële drempel te verlagen bieden gemeenten, de Provincie Limburg en Huis voor de Sport Limburg de Vervoersregeling Gehandicapte Sporters aan. Verenigingen en stichtingen kunnen elk jaar een speciaal declaratieformulier invullen hiervoor. Zie voor meer informatie: https://hvdsl.nl/vervoersregeling/

Vervoer Dirk Kuyt Foundation
Het is mogelijk om een vervoersaanvraag in te dienen bij de Dirk Kuyt Foundation. De bus is aangepast waardoor zowel personen met en zonder rolstoel mee kunnen rijden. De bus wordt bestuurd door een gecertificeerde chauffeur van een externe vervoerder. Kijk voor meer informatie op:  https://www.dirkkuytfoundation.nl/vervoer-support/