PRAKTISCH

In Midden-Limburg zijn er verschillende regelingen die sprorters ondersteunen:

Jeugdsportfonds
Alle kinderen moeten kunnen sporten. Het Jeugdsportfonds geeft sportkansen aan kinderen en jongeren tot 18/21 jaar uit gezinnen waar onvoldoende geld is om lid te worden van een sportvereniging. Voor die kinderen betaalt het Jeugdsportfonds de contributie en in bepaalde gevallen de sportattributen. Kijk voor meer informatie op: https://www.jeugdsportfonds.nl/fonds/limburg/ .

Vervoersregeling Gehandicapte Sporters
Sporters met een beperking en hun verenigingen kunnen geconfronteerd worden met aanzienlijke vervoerskosten. Om de financiële drempel te verlagen bieden gemeenten, de Provincie Limburg en Huis voor de Sport Limburg de Vervoersregeling Gehandicapte Sporters aan.

Verenigingen en stichtingen kunnen elk jaar een speciaal declaratieformulier invullen hiervoor. Zie voor meer informatie:
https://hvdsl.nl/vervoersregeling/

Roermond: regeling sporthulpmiddel voor burgers met een beperking
De gemeente Roermond heeft de regeling 'Sporthulpmiddel voor mensen met een beperking'. Deze regeling is bedoeld voor de aanschaf van een sporthulpmiddel die voor de buurger noodzakelijk is om de gewenste sport te kunnen beoefenen. Meer informatie over deze regeling is te vinden op: https://www.roermond.nl/4/Sportservice/Sporten-voor-mensen-met-een-beperking/Sporthulpmiddel-voor-burgers-met-een-beperking.html.