12 januari 2021

Stimuleringsbudget is weer beschikbaar!

Diversiteit en inclusie in de sport is belangrijk. Om sport- en beweegaanbieders te motiveren met dit thema aan de slag te gaan kunnen zij gebruik maken van het stimuleringsbudget. Dit budget kunnen zij gebruiken voor bijvoorbeeld het binden van nieuwe sporters, het starten van een ontwikkelingstraject of het aangaan van een samenwerking met een regionale organisatie. Zo proberen we samen meer mensen te bereiken die zich nog niet thuis voelen in de sport door bijvoorbeeld etnische achtergrond, leeftijd, fysieke of mentale beperking, seksuele geaardheid of sociale positie.

Het stimuleringsbudget (maximaal €850,-) kan aangevraagd worden door sport- en beweegaanbieders die op basis van behoefte aanbod willen versterken, verbeteren of vernieuwen voor inclusieve doelgroepen.

Inspiratie
Sport- en beweegaanbieders kunnen het budget bijvoorbeeld aanvragen om een samenwerking met revalidatiecentrum, zorgcentrum, wijkcentrum, verzorgingstehuis, vluchtelingcentra op te zetten. Of voor het aanschaffen van specifiek sportmateriaal dat aansluit bij de wensen en behoeften van de doelgroep. Ook valt te denken aan de promotie van de sport- en beweegactiviteiten voor inclusieve doelgroepen. Nieuwsgierig naar een voorbeeld van een sportclub die al gebruik heeft gemaakt van het stimuleringsbudget? Klik hier voor hun verhaal.

Aanmelden
Sport- en beweegaanbieders kunnen het stimuleringsbudget aanvragen via het aanvraagformulier op https://clubbase.sport.nl/kennisbank/ledenwerving-behoud/ledenwerving. Wij nemen hierna contact met hen op.

Neem voor vragen contact op via inclusiefsporten@nocnsf.nl.