2 oktober 2020

Iedereen Kan Sporten Limburg

Iedereen Kan Sporten Limburg is de koepelorganisatie voor gemeenten, sportaanbieders, regionale samenwerkingsverbanden en alle overige belanghebbenden op het gebied van aangepast sporten in Limburg. Vrijdag 16 oktober vindt om 13.30 uur de aftrap plaats, middels een live-stream. 

Iedereen Kan Sporten Limburg zal samen met de Iedereen Kan Sporten regio’s de mogelijkheden verruimen tot sport en bewegen voor mensen met een beperking. Zo wordt het sport- en beweegaanbod in de hele provincie inzichtelijk zodat de doelgroep en aanbieders elkaar weten te vinden. Ook wordt er verdeeld over de provincie 3 sportloketten op gezet voor kinderen en jongeren met een beperking. Vanuit deze sportloketten ontvangen kinderen en jongeren, samen met ouders, de juiste advisering, verwijzing en begeleiding naar passend aanbod. Ook zoeken we de aansluiting met het sociaal domein en pakken we uitdagingen aan met betrekking tot vervoer, toegankelijkheid van accommodaties en de beschikbaarheid van de juiste sporthulpmiddelen. Meer informatie over Iedereen Kan Sporten Limburg vind je hier

Klik hier voor meer informatie over de aftrap: https://www.ikkansporten.nl/activiteiten/aftrap-iedereen-kan-sporten-limburg