IEDEREEN KAN SPORTEN

Sport en bewegen draagt bij aan het welzijn van mensen. Iedereen moet de mogelijkheid hebben om te sporten, ook mensen met een beperking. Net zoals anderen, sporten mensen met een beperking voor hun ontspanning en plezier. Daarnaast hebben zij er profijt van in het dagelijks leven. Door het sporten leren zij nieuwe mensen kennen en worden zij actief betrokken bij hun sportomgeving. Sport draagt bij aan een grotere zelfstandigheid en zelfwaardering.

Vanuit deze gedachte is een samenwerking tot stand gekomen tussen de gemeenten Echt-Susteren, Leudal, Maasgouw, Nederweert, Roerdalen, Roermond en Weert. Deze gemeenten zetten samen met het Huis voor de Sport Limburg hun schouders onder deze samenwerking met als doel de gehandicaptensport een prominente plaats te geven in de regio Midden-Limburg.

De hoofddoelstelling van het project is vanuit intergemeentelijke samenwerking in Midden-Limburg drempels wegnemen die de (achterblijvende) sport- en beweegdeelname van mensen met een beperking belemmeren, omdat sport en bewegen gezondheid bevordert, participatie vergroot en isolement voorkomt.

Iedereen kan sporten Midden-Limburg richt zich in het bijzonder op mensen met:

  • een verstandelijke beperking
  • een lichamelijke beperking
  • een meervoudige beperking
  • een visuele beperking
  • een auditieve beperking
  • gedragsproblematiek